Ünlü Kot Markası Yatırımcılarına Dağıtacağı Temettü Miktarını Açıkladı: Geçtiğimiz Yılın Finansal Raporunu KAP’a Bildirdi

Açıklamada şirket yönetim kurulunun 6 Mayıs 2024 tarihinde dağıtılmak üzere hisse başına brüt 4,2539056 TL, net 3,8285150 TL temettü dağıtılmasına karar verdiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %3.01 olarak gerçekleşti. Temettü teklifi genel kurulda ortakların onayına sunulacak.

KAP’a

” Yönetim Kurulumuz tarafından 14.03.2024 tarihinde;

  • 01.02.2023 – 31.01.2024 özel hesap dönemine ilişkin 1.724.377.082,00 TL’lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 844.944.770,18 TL’nin, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15’nci maddesine ve Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası’na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve
  • nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 6 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması

hususlarının 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x